Tentoma Packaging Solutions

RoRo StretchPack® är en 6-sidig förseglad förpackning

Tentoma A/S erbjuder en helt automatiserad förpackningslösning för långa och stora varor. RoRo StretchPack® är lämplig för 6-sidig förpackning av stora rullar, trä, isoleringspaneler, byggmaterial etc. Genom att använda en rörformad sträckfilm ger vår filmbesparande förpackningsmaskin en tätt försluten förpackning som skyddar din produkt från vatten och föroreningar. Sedan 2011 har Tentoma A/S i Danmark vuxit till att bli en internationell leverantör av horisontella sträckfilmsförpackningslösningar.

Tentoma Packaging Solutions
Smøl 1
DK-6310
Broager
Denmark
+45 79 30 62 10
VAT-nummer: DK33647093