Lundgren Machinery AB

Pålitliga förpackningsmaskiner

Lundgren Machinery AB  bildades 1912, vi tillverkar förpackningsmaskiner. Vår långa erfarenhet speglas i våra IBS maskiner genom en robust konstruktion med få rörliga delar. Detta medför långlivslängd och minimalt slitage. Det låga slitaget ger er låga underhållskostnader som i sin tur utmynnar i en god driftsekonomi.

Vårt kompletta sortiment av låd- och trågresare ger dig fördel då du kan vända dig till en leverantör av utrustning som guidar dig till rätt lösning för uppgiften. Vidare har vi en agentur på förpackningsmaskiner från Italienska CAM som ingår i samma koncept att med olika emballage lösningar har du endast en kontakt även för service och reservdelar.

Hos oss finner ni Kartongresare, Trågresare, Förslutningsmaskiner, Lockpåläggare, Wrap-around och Kapsyleringsmaskiner.

Lundgren Machinery AB
Ynglingavägen 62
245 65
HJÄRUP
Sweden
+46 40 46 25 00
VAT-nummer: 556207-9359