Om Packsuppliers

Under mer än 15 år har tidningen Packnews (tidigare nord emballage) förmedlat information om förpackningsbranschen till hela värdekedjan via Packsuppliers.com.

Vare sig man är förpackningstillverkare eller kund till branschen har man nytta av registret som är ett skyltfönster för industrin.

Packsuppliers är alltid en del av tidningen Packnews och finns även året runt på nyhetssidorna under Packnews.com (i samtliga nordiska länder).

Packsuppliers finns också med i de nyhetsbrev som sänds ut i samtliga nordiska länder. De når totalt 73 000 mottagare varje vecka.

Från den digitala versionen av tidningen Packnews och från nyhetssidorna länkas ditt företag dit du vill.

Med vår hjälp kan du uppdatera din information när det behövs.

Den här unika synligheten får du för bara 4 995 SEK per år. Inga övriga kostnader tillkommer.